Dostęp do klubu Q Prestige możliwy jest wyłącznie dla osób zaproszonych.
Prosimy o wpisanie kodu otrzymanego w Zaproszeniu.

 
Przypomnij kod >
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Q Securities S.A. moich danych osobowych rozwiń

 
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Q Securities S.A. informacji handlowej rozwiń

 
 

Polityka prywatności rozwiń

 
 
 
 

Q Prestige jest marką należącą do domu maklerskiego Q Securities S.A., posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej, wydane w dniu 29 października 2013 r.
Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 41 lok. 16, 02-508 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, NIP: 1080014541, wysokość kapitału zakładowego: 466.600,00 zł (opłacony w całości), www.qsecurities.pl, Informacja o fotografii.